Faks peakontorist

Fax peakontorist

Fax peakontoris on eriline meeskonnatreeningu mäng looduses. See on mäng, kus tuleb koos töökaaslastega “hüpata tundmatus kohas vette” ja asuda koos tekkinud olukorda lahendama. Mäng erineb teistest meeskonnamängudest – faxi mängus ei ole omavahelist võistlemist.

Mäng algab faksi saabumisega peakontorist, milles on kirjas meeskonna ülesanne. Rohkem lisainfot ei jagata! Legendi järgi on saabunud ka kast töövahenditega. Kast avades läheb aeg käima ja edasi on vaja meeskonnad efektiivselt tööle saada, et ülesanne täita.

Järgneva aktiivse pooleteise tunni jooksul tuleb ilma lisa juhendamiseta omal käe jagada rolle, koordineerida tegevust ja planeerida õigesti aega. Lisaks liikuda maastikul ja kasutada efektiivselt olemasolevaid tehnilisi abivahendeid.

Püstitatud eesmärk võib metsas jääda ka saavutamata. Sellevõrra rohkem on hilisema kokkuvõtvast arutelust ja analüüsist õppida! Mängus on töövahenditeks õues kasutatavad nutiseadmed ja raadiosaatjad omavaheliseks suhtlemiseks ja koostöö koordineerimiseks.

See mäng on praktiline meeskonnakoolitus, milles puudub teooria osa, ning on tööriist mis käivitab meeskonnatöö parendamise mõtted ja arutelu.

360_enigma (3) 360_enigma (39) 360_enigma (49)

Tegevus toimub kahes osas: 1,5h maastikul ning 1 tund osalejate omavahelist arutelu ja analüüsi.

Täpsemat tegevust ja ülesande sisu ei ole vajadust varem osalejate täpsemalt tutvustada, et säiliks “tundmatus kohas vette hüppamise effekt.